Individuální lekce

Foto: NIVLA

Lze sjednat u každé lektorky jednotlivě:

  1. Mgr. Lucie Mistoler (ženy, muži, děti 12+) – idnividuální lekce & diagnostika: luci@bemama.cz
  2. Ing. Jana Pýchová (ženy, muži) – individuální lekce: jana@bemama.cz
  3. Ing. Veronika Sochová (děti od narození, ženy) – individuální lekce: veronika@bemama.cz
  4. Mgr. Marie Nenutilová (zejména těhotné ženy, děti od narození)- individuální lekce zaměřené na fyzio: marie@bemama.cz

Spolu to „hravě“ zvládneme 🙂 !

DŮLEŽITÉ:

  • Respektujte svůj zdravotní stav. Navštěvujte kurz/lekci, pokud se cítíte zdraví, a buďte ohleduplní ke svému okolí .
  • Navštěvováním našich kurzů / lekcí a dalších sportovních i nesportovních aktivit spolku BeMama, přebíráte za sebe, své děti (i nenarozené), vaše a jejich zdraví plnou zodpovědnost.