Veronika Sochová

Jmenuji se Veronika Sochová, jsem instruktorka zdravotní tělesné výchovy, Pilates, DNS FIT KID lekcí a instruktorka Nordic Walking.

foto: Veronika Sochová


Ke zdravotnímu cvičení jsem se dostávala delší čas a to hlavně díky svým zdravotním a pohybovým problémům, kdy jsem se postupně učila svou lásku k dynamickým aktivitám korigovat dle potřeb svého těla. Pro naše tělo je pohyb přirozený a potřebuje ho ke správnému fungování, ale zároveň nám naše tělo vysílá signály, které bychom neměli ignorovat. Pokud chci dlouhodobě sportovat a trávit život aktivně, musím vnímat své tělo a náležitě se mu věnovat. Což učím všechny své klienty na skupinových i individuálních lekcích.

Narození mých dětí způsobilo v mém životě velký třesk a jsem jim velmi vděčná, že mi otevřely fascinující svět dětských radostí, ve kterém se cítím velmi dobře. Hlavně proto jsem se také ve cvičení začala této skupině věnovat a nabízím cvičení pro veškeré věkové skupiny od několika měsíčních dětí až po seniory. Ty nejmenší děti vnímají pohyb jako neodlučitelnou součást svého bytí. Každý, kdo má malé děti jistě potvrdí, že v období necelého prvního až třetího roku jsou děti takové nezastavitelné střely, které není možné udržet na jednom místě. A právě v těmto období je zásadní, aby děti správně prošly všemi fázemi psychomotorického vývoje, což podstatně ovlivní pohybový aparát dítěte na celý život.

Lekce cvičení rodičů s dětmi si proto připravuji důsledně v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte a rozřazení do skupinek nezáleží ani tak na věku dítěte, jako na fázi psychomotorického vývoje, ve které se dítě právě nachází. Při lekcích a i jako doporučení do běžného dne ode mne rodiče nejčastěji uslyší: „Motivujte děti k pohybu, ale nechte pohyb na nich. Nepomáhejte jim. Když samo nesedí – neposazujte jej, když samo nechodí, nevoďte ho za ručičky. Tím pro něj uděláte nejvíce. Buďte spolu a motivujte ho ke správnému pohybu, tím že se hýbete spolu, hrajte si :-).“ Vytvořme dítěti bezpečné prostředí, kde ho necháte být samo sebou. Buďme dětem průvodci a zasahujme jen v krajních situacích a dejme dětem možnost, aby si samy řekly, na co se cítí. Nebrzděme je, ale rozhodně se nesnažme jejich dovednosti jakkoli urychlit nevhodnou manipulací a napomáháním. Jen podporujme jejich snahu se posouvat dál, a o to vše se právě v dětských lekcích snažím.

Snažím se, abych lekce měla postavené na co největších a nejlepším teoretickém základech, takže se stále vzdělávám na odborných seminářích, školeních a workshopech.  Dvě pro mě zásadní vzdělávací instituce jsou IQ pohyb akademie a Pražská škola rehabilitace a DNS profesora Pavla Koláře.

Certifikace a osvědčení:

2021

Instruktor Nordic Walking (Faktor Plus)
DNS sportovní kurz II (Rehabilitation Prague School)
Masáž těhotných (Dexter academy)
Klenby těla (Roseta)
Hypermobilita – diagnostika a terapie (Centrum komplexní péče Dobřichovice)

2020

DNS FIT KID LICENCE (Rehabilitation Prague School)
Profesní kvalifikace: Sportovní masáž (Dexter academy)
Chodidlo a noha (IQ pohyb akademie)
Myofasciální relaxace 2 (IQ pohyb akademie)

2019

DNS sportovní kurz I (Rehabilitation Prague School)
Skolióza páteře (IQ pohyb akademie)
Pěnový válec „Foam Roller“ (IQ pohyb akademie)
Diagnostika (IQ pohyb akademie)
Myofasciální autorelaxace (IQ pohyb akademie)
Principy posilování stabilizačního systému CORE (IQ pohyb akademie)
Kyfotické křivky páteře (IQ pohyb akademie)
Lordotické křivky páteře (IQ pohyb akademie)
Cvičení se seniory (IQ pohyb akademie)
Zdravá vs. bolavá záda (IQ pohyb akademie)
Rotační principy páteře (IQ pohyb akademie)
Core, dech a diastáza (IQ pohyb akademie)
Instruktor zdravotní tělesné výchovy (IQ pohyb akademie)

2017-2018

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. Třídy (Česká obec Sokolská)
Pánevní dno (IQ pohyb akademie)
Diastáza – a co s ní? (My Pilates academy)
Diplom děti (Face czech academy)
Cvičení s kojenci (Face czech academy)
Cvičení s batolaty (Face czech academy)
Instruktor cvičení Pilates (Wellness.cz)