Příspěvky pojišťoven/zaměstnanců a GDPR

Příspěvky pojišťoven/zaměstnanců a GDPR

Zjistěte si u svých pojišťoven, zda přispívají na pohybové a  další aktivity Vás samotných, a dejte nám to vědět. Rádi vám vystavíme fakturu přímo pro pojišťovnu nebo ro vašeho zaměstnavatele, který vám ji může spolu/financovat jako benefit nebo lze uplatnit v rámci FKSP.

Oslovte nás ale nejdříve mailem, abychom domluvili detaily (luci@bemama.cz)

Na pohybové aktivity (těhotenské cvičení, poporodní cvičení, pilates atp.) přispívají „nějakou formou“ tyto pojišťovny:

111 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
201 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
213 REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ
209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA 

***

Víme, že GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) je „velké téma“ a my respektujeme Vás i nařízení 🙂 . Proto jsme pro Vás připravili pár informací ohledně GDPR, abyste věděli, že jsme v obraze (snad 🙂 – pokud ne, budeme rádi, pokud nám dáte bez okolků ihned vědět 🙂 ), a abyste i Vy byli v obraze.

Pokud jste naším zákazníkem/návštěvníkem workshopu nebo semináře, odběratelem novinek, návštěvníkem webu nebo dárcem, svěřujete nám své osobní údaje, a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Na řádcích níže máte možnost se seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které my i Vy máte v souvislosti s GDPR.

Spolek BeMama je správcem

Správcem vašich osobních údajů je Spolek BeMama, IČO 059 80 356, se sídlem Rezlerova 307/8, 109 00 Praha 10  Petrovice. Spolek je zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 680587 a realizuje aktivity na podporu maminek na rodičovské a mateřské dovolené a také sociální, vzdělávací a zájmové činnosti sdružující rodiče s dětmi a jiné osoby a provozuje webové stránky www.bemama.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat (zpracovatel je tedy něco jiného než správce).

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu/účelu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy

  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání vzdělávacího materiálu nebo dalších hmotných produktů, komunikaci s Vámi ohledně konaných akcí atp.).

 • Vedení účetnictví

  Jste-li  zákazníky/návštěvníkem workshopu nebo semináře nebo naší další aktivity, případně jste dárcem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem zasílání informativních sdělení týkající se aktivit spolku, pozvánky na workshopy a další akce spolku. Jste-li naším zákazníkem/návštěvníkem workshopu nebo semináře či naší další aktivity nebo jste-li dárcem, děláme tak proto, že předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají.

Pokud jím nejste, zasíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu nebo registrace.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu, služby nebo aktivity někoho dalšího (ať už našeho partnera, člena spolku nebo „jen aktivní maminky“), rádi Vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat na e-mail: info@bemama.cz.

 • Fotografie a video záznamy z aktivit spolku

  Na některých našich akcích – workshopech, seminářích, mamincích atp. pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie i video používáme v propagačních materiálech, webu a FB. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být vy osobně nebo aby zde nebylo vaše dítě, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním jakékoliv akce spolku.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Cookies

Spolek BeMama používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky a rezervační systém. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim tředtí strany. Avšak pro zajištění účetních záležitostí, které nedokážeme plně zajistit vlastními silami, využíváme služeb zpracovatelů, kteří se na tuto oblast specializují. Tito jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

V případě naší zprostředkovatelské role při nějaké aktivitě spolku BeMama budete předem informováni o tom, že bude potřeba Váš souhlas se zpracováním osobních údajů i pro dodavetele služby. V den akce si předání osobních údajů řešíte osobně s dodavetelem služby (např. focení – pro výběr finálních fotografií pro úpravu budete komunikovat přímo s fotografem, nikoliv s námi).

Předávání dat mimo Českou republiku

Data zpracováváme prozatím výhradně v Česke republice a zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@bemama.cz.

 • Máte právo na informace, které Vám zde na této stránce podáváme.
 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům – můžete nás kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
 • Máte právo omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Máte právo na výmaz osobních údajů – v  takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník/návštěvník nebo dárce na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud jím nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odhlášením na e-mail: info@bemama.cz

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

UFFFFFF…… tak snad nejste odvaření 🙂

Zdroj foto: www.finance.idnes.cz