Provozní řád

Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN

 • seznámit se s provozním řádem, řídit se jím a respektovat pokyny obsluhy a lektorů, vstupovat do zařízení pouze po zaplacení lekce v rezervačním systému / předplatném (výjimečně po dohodě s lektorem)
 • užívat zařízení Basta Fidli! mohou návštěvníci starší 18 let
 • návštěvníci mladší 18 let pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem
 • vstupovat pouze v čisté, pevné obuvi určené pro cvičení, vhodné pro pohyb nebo bez obuvi (záleží na typu cvičení)
 • řídit se pokyny a radami instruktorů a obsluhy fitness centra
 • nevstupovat do prostor určených pouze pro personál Basta Fidli! a BeMama
 • vstoupit do prostor na cvičení nejdříve 10 minut před jejím začátkem a opustit prostory pro cvičení nejdéle 15 minut po cvičení (resp. 20 min po cvičení s ohledem na typ kurzu – např. cvičení pro děti a rodiče)

HYGIENA

 • ke cvičení používejte čisté sportovní oblečení, ideálně bez zipů
 • při cvičení používejte ručník a nenechávejte po sobě pot na pomůckách
 • prosíme používejte v rámci osobní hygieny nějaký ten deodorant
 • dodržujte aktuální covid opatření

SAMOZŘEJMOST

 • klienti cvičí na vlastní zodpovědnost s přihlédnutím ke své výkonnosti a zdravotnímu stavu
 • neodnášejte nic co není vaše, když si u nás někdo něco zapomene, rád se pro to vrátí
 • neničte zařízení centra, v případě zjištění jakéhokoli poškození informujte obsluhu a lektory
 • v prostorách pro cvičení a v koutku pro děti se nekonzumuje ani nepije – jsou na to vyhrazená místa, prosím respektujte to

OHLEDUPLNOST

 • po ukončení cvičení vracejte vypůjčené pomůcky na své místo
 • při cvičení neriskujte zranění nebo ohrožení ostatních návštěvníků
 • nerušte ostatní, buďte slušní a ohleduplní vůči všem návštěvníkům prostor

ODPOVĚDNOST

 • Basta Fidli! a BeMama odpovídá za řádné udržování pomůcek, aby se vám i dětem bezpečně cvičilo
 • Basta Fidli! ani BeMama neodpovídá za zranění způsobená špatnou metodikou cvičení, neodborným zacházením s vybavením centra, špatným oblečením nebo v důsledku špatného zdravotního stavu návštěvníka
 • klient se účastní všech aktivit provozovaných v centru na vlastní riziko a je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat poskytovaných služeb (vstupem do prostor centra a na aktivity BeMama klient přebírá odpovědnost za své zdraví a prohlašuje, že je plně zdráv a neomezuje ho nic v jeho pohybu)
 • centrum ani BeMama neodpovídá za ztracené věci či cennosti – v případě potřeby požádejte obsluhu nebo lektora o uzamčení cenností po dobu vašeho pobytu
 • za své chování klient odpovídá v plném rozsahu, stejně tak jako zákonní zástupci za své děti a jejich chování vůči sobě i ostatním návštěvníkům – v případě nekontrolovaného chování a ohrožování ostatních může být z prostor Basta Fidli! vykázán bez náhrady
 • porušení provozního řádu bude znamenat zákaz vstupu do prostor Basta Fidli!